Tịnh Vân Trà – Đặc sắc trà Việt

Với tinh thần pháp lam, Trà đại diện cho sự nhã nhặn, tinh tế, làn khói trà (Vân) mang đến sự Tịnh.

Nghệ thuật thưởng trà là một trong những nét truyền thống văn hóa lâu đời đáng trân quý của người Việt.
Với tinh thần pháp lam, Trà đại diện cho sự nhã nhặn, tinh tế, làn khói trà (Vân) mang đến sự Tịnh.

Share the Post:

Bài viết tương tự